Om Valbyruter

Valbyruter er syv ruter til inspiration for bydelens borgere og andre nysgerrige til at bevæge sig rundt og opdage nye sider af Valby. Ruterne er udviklet af Valby Lokaludvalg, efter forslag fra Valbys borgere.

Valbyruter blev trykt første gang i 2009, og igen i en opdateret udgave i 2014. Du kan hente en fysisk kopi af ruterne på hos Valby Lokaludvalg i Valby Kulturhus på 1. sal, og på Valby og Vigerslev bibliotek.

Valbyruterne opdateres løbende. Har du rettelser til ruterne, forslag til nye ruter eller sjove historier om de områder, ruterne komme igennem, så send dem til Valby Lokaludvalg på valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Vi vil også meget gerne se billeder fra dine ture på ruterne, enten på mail, eller på Instagram under #valbyruter.

OM VALBY LOKALUDVALG
Valby Lokaludvalg er et af Københavns 12 lokaludvalg bestående af 23 medlemmer. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem borgerne i Valby og politikerne og forvaltningerne i Københavns Kommune. Lokaludvalget har til opgave at lade valbyborgernes ønsker komme til orde på Rådhuset. Herudover administrerer lokaludvalget to puljer, der hjælper dig, din forening eller institution med at finansiere netværksskabende og kulturelle aktiviteter i Valby.

En stor tak til følgende for at have bidraget med fotos: Anders Jørgensen, Trine Marqvard Nymann Jensen, Lotte Skibsted, Sarah, Søren Schwartz, Anna Svesistrup Rasmussen, Hyben Beck og Tanja Pedersen